Energietransitie moeten we samen doen

De werkwijze van het college van Burgemeester en Wethouders blijft ons allemaal verbazen. Zo vonden we het als VVD Gilze en Rijen verbijsterend dat de inwoners en de leden van de gemeenteraad in juli BN De Stem moesten lezen dat Gilze Rijen versneld van het gas af wil.

Daarnaast is de VVD verbaasd dat wethouder Zwarts zonder medeweten van de Raad een ambitiekaart met diverse partijen heeft ondertekend waarbij al een concrete oplossingsrichting is gegeven in de vorm van een warmtenet.  Sterker nog, de wethouder had al een werkbezoek georganiseerd bij een lokale ondernemer die een biomassacentrale gebouwd heeft. Dit terwijl deze installatie nog niet eens vergund is en volgens de vergunningsaanvraag alleen maar voor het eigen bedrijf gebruikt zal worden. Mede door inbreng van de VVD Gilze en Rijen is dit werkbezoek afgelast. 

Raadslid Hans Rutten: “Natuurlijk moeten we Gilze en Rijen goed nadenken hoe we de energietransitie vorm kunnen geven. Immers, het Klimaatakkoord van Parijs stelt belangrijke doelen. Dit zal tot behoorlijke veranderingen in de manier waarop wij energie gebruiken leiden. Maar we moeten wel met goed doordachte oplossingen komen, waarbij we vooral ook de inwoners betrekken. Immers, het zijn uiteindelijke alle inwoners van de gemeente die te maken krijgen met deze energietransitie.”

De VVD Gilze en Rijen wil eerst dat de gemeente een visie op de energietransitie formuleert. Uiteraard moeten we dat samen met alle inwoners doen. Pas daarna kunnen concrete stappen aan de orde zijn.

Op dinsdag 9 oktober is een openbare informatieavond van de gemeenteraad over de energietransitie. Hierbij krijgt wethouder Zwarts een tweede kans om een goed proces uiteen te zetten. Wij verwachten een zorgvuldig proces over zo’n essentieel onderwerp waarbij alle opties en “best practices”  in het land besproken worden.

Vragen of opmerkingen?

U kunt altijd contact opnemen met de VVD. Zijn er zaken in uw buurt of dorp waar u tegen aanloopt of die u wilt veranderen? Of heeft u vragen over bovenstaand artikel? Fractievoorzitter David Vermorken, raadslid Hans Rutten en raadslid Ryan van Osch horen graag van u. Natuurlijk kunt u ons ook bereiken via FacebookInstagram en Twitter.