Begroting 2019: Duurzaamheid en financiën realistisch bekijken

Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad heeft fractievoorzitter David Vermorken onder meer gepleit voor een realistische kijk op duurzaamheid. Ook sprak hij de zorgen uit die we als VVD Gilze en Rijen hebben over de gemeentelijke financiën. Daarnaast pleitte hij voor een betere schoonmaak van sportcomplex Den Butter: “Het kan niet zo zijn dat we voor zo’n 11 miljoen een nieuw sportcomplex wegzetten en dan de sleutel aan Optisport geven zonder dat er afspraken zijn over een goede schoonmaak van het gebouw. De wethouder moet er voor zorgen dat ook alle bezoekers van Den Butter trots kunnen zijn op dit sportcomplex!”, aldus David Vermorken

Financiën

Over financiën zei David Vermorken: “De gemeente staat er financieel niet zo goed voor. De algemene reserves zijn behoorlijk aan het dalen, wat betekent dat we weinig geld in kas hebben als het een keer tegenzit of om te investeren in onze vier dorpen. En dat het een keer tegenzit, is niet denkbeeldig. In 2018 is er namelijk al een tekort van 750.000 euro op de Jeugdzorg in Gilze en Rijen. En dat terwijl de coalitie in de begroting voor 2019 daar geen enkele rekening mee heeft gehouden in de begroting. Ook zitten de extra kosten voor het groot onderhoud van De Boodschap nog niet in de begroting. Dat terwijl deze kosten wel voor rekening van de gemeente komen.”

Duurzaamheid

De VVD Gilze en Rijen is ook kritisch over het gebruik van biomassa: “We zien de term biomassa inmiddels zo vaak in beleidsstukken terug, dat we al het snoeihout inmiddels zo’n zes keer verbranden. Op deze manier moeten alle bomen in onze gemeente zo snel mogelijk de oven in, willen we er in de koude maanden warmpjes bij kunnen zitten. Nu past dat erg goed in het kapbeleid van deze coalitie, maar het is niet hoe de VVD Gilze en Rijen met groen in onze gemeente om willen gaan. En we willen waken voor een nep-duurzaamheid, waar er grote dieselschepen naar Canada en Zuid-Amerika varen om hout te importeren dat hier de oven in gaat. Dan zijn we op papier misschien duurzaam bezig, maar goed voor het milieu is het absoluut niet.”

Vragen of opmerkingen?

U kunt altijd contact opnemen met de VVD. Zijn er zaken in uw buurt of dorp waar u tegen aanloopt of die u wilt veranderen? Of heeft u vragen over bovenstaand artikel? Fractievoorzitter David Vermorken, raadslid Hans Rutten en raadslid Ryan van Osch horen graag van u. Natuurlijk kunt u ons ook bereiken via FacebookInstagram en Twitter.