Vijver Park Wolfsweide gevaar voor Volksgezondheid - Actie nodig!

Sinds vrijdag 15 juni is de vijver in Park Wolfsweide gesloten wegens gevaar voor de Volksgezondheid. Ook is het losloopgebied voor honden afgesloten. De VVD Gilze en Rijen is niet verbaasd over deze problemen.

VVD-commissielid en dagelijks bezoeker van Park Wolfsweide Adri Schelfhorst: “Er is al geruime tijd een enorme stankoverlast. De vijver is duidelijk vervuild met allerlei afval uit het riool. Dat het onveilig is voor mens en dier was te verwachten, omdat maatregelen voor een goede structurele oplossing al heel lang op zich laten wachten.”

De problemen zijn al bekend sinds de fikse opknapbeurt van het park in 2012-2013. Eén van de vijvers is toen echt bestemd als overloop van het riool bij zeer hevige regenval. Een situatie die zich in theorie eens in de 30 jaar zou voordoen, maar inmiddels al 3 keer is voorgekomen. Dit leidde eerder al tot het plaatsen van borden door de gemeente en het plaatsen van hekken door vrijwilligers. Helaas zijn er al veel honden ziek geworden van contact met het water. Sinds de stortbui van 8 juni is de stankoverlast in de buurt niet te harden en is de vijver nog nauwelijks als zodanig herkenbaar.

Actie nodig!

VVD-raadslid Hans Rutten heeft vaker vragen gesteld aan het college over de waterkwaliteit in de vijvers: “Als VVD Gilze en Rijen dringen we al jaren bij het college aan op een goede oplossing voor een bacteriearme en zuurstofrijke vijver. Een oproep die te vaak aan dovemansoren was gericht.” 

Vorige maand vroeg de VVD aan de wethouder wat na het beluchten van het oppervlaktewater de verdere geplande acties zijn voor een structurele oplossing. Vorig jaar had de gemeenteraad daar immers al geld voor klaargezet. “De wethouder gaf aan dat er geen gevaarlijke bacteriën meer zitten in het water”, aldus Hans Rutten. “De wethouder denkt nog na over een oplossing om het zuurstofgehalte te verhogen en de helderheid van het water te verbeteren. Het gevaar voor mens en dier dat er elke keer ontstaat na hevige regenbuien zou aanleiding moeten zijn voor het college om onmiddellijk in actie te komen.”

Contact met de VVD-fractie 
U kunt ook contact opnemen met onze VVD-fractie. Fractievoorzitter David Vermorken, raadslid Hans Rutten, raadslid Ryan van Osch en commissielid Adri Schelfhorst horen graag van u. Natuurlijk kunt u ons ook bereiken via FacebookInstagram en Twitter.